Interview met Kanaal 30

Op 18 december waren oud-voorzitter Harmen Westra en huidige voorzitter Keimpe Roedema van Fotoclub Objectief te gast in de studio van Kanaal 30 te Burgum voor een live interview in de rubriek “Op ‘e Hichte”. De heren werden vakkundig ondervraagd door Luc Tuinstra en Wietske Poelman.

De aanleiding hiertoe was tweeledig. In de eerste plaats het 50-jarig jubileum van de club, waar Harmen het nodige over wist te vertellen. Hij is dan ook ruim 10 jaar voorzitter van de club geweest. De andere aanleiding was de expositie “Wetter” in Zorgcentrum “Bennema State” te Hurdegaryp. Daar had Keimpe, tevens lid van de expo-commissie, het nodige over te vertellen.

Verder werd ingegaan op het clubgebeuren, de fotografie en de techniek.

Al met al een interview wat de moeite waard was en waar in korte tijd veel onderwerpen goed aan bod kwamen.