Nieuw Bestuur Fotoclub Objectief Hardegarijp

Hardegarijp, september – Sinds 13 september heeft mijn fotoclub (FC Objectief te Hardegarijp) weer een compleet bestuur. Door persoonlijke omstandigheden en de Corona-pandemie, was het bestuur gereduceerd tot nog maar 1 persoon. Iets wat door diezelfde pandemie buiten beeld was gebleven. Al sinds maart 2020 geen bijeenkomsten meer, geen leuke foto-uitstapjes en slechts een kleine groep die nog on-line contact met elkaar had. Een noodkreet van het overgebleven bestuurslid (Eit Bosgraaf) in juni j.l. deed de boel wakker schudden. Een achttal leden stak de koppen bij elkaar, de taken verdeeld en zie daar op 13 september kon er een nieuw 7-koppig bestuur gepresenteerd worden , compleet met een nieuw huishoudelijk reglement (voldoend aan de nieuwe WBTR regelgeving en de eisen van de Fotobond Nederland). Tevens werden er een aantal commissies benoemd, zodat de diverse taken over meerdere clubleden zijn verdeeld.

Het bestuur is nu als volgt samengesteld:

  • Keimpe Roedema – voorzitter
  • Inge Ladenius – secretaris
  • Eit Bosgraaf – 1e penningmeester
  • Harmen Westra – 2e penningmeester
  • Hennie de Jong – lid/activiteiten
  • Steven Zwart – lid/website
  • Klaske Dijkstra – alg. lid