Opdracht n.a.v. Kinderboekenweek

Van o.b.s. “De Vlinderboom” te Drachten kreeg ik de opdracht om een fotoserie te maken m.b.t. het thema “Verkeer & Vervoer”. De school heeft vooral de z.g. “nieuwkomers” als leerlingen, waarvan een groot aantal woonachtig is op het AZC van Drachten. Als onderwerp voor deze serie foto’s werd gekozen voor verkeerssituaties, welke de leerlingen tegenkomen op weg van huis naar school. Een route met ingewikkelde situaties, welke de nodige gevaren opleveren. Daarnaast nog een aantal foto’s van typisch Nederlandse verkeersborden. De fotoserie bestond uit een 20-tal foto’s op A3-formaat, welke in het speellokaal werden opgehangen en voorzien van verklarende teksten. De expositie werd officieel geopend door één van de wethouders.